Kampanja: Protiv Europske unije!

 

Kampanja:


EUROPSKA UNIJA

Europska unija podupire smanjenje radničkih prava i lakše otpuštanje radnika, stagniranje radničkih plaća, rad na određeno, ukidanje kolektivnih ugovora, produljenje radnog vijeka itd. EU od nas traži zatvaranje zadnje značajne industrije – brodogradilišta, a ulazak u EU će biti loš za našu poljoprivredu, jer se neće moći nositi s konkurencijom inozemnih proizvoda.


Materijali u sklopu kampanje:

 • Audio-video zapisi
 1. Hoće li nam EU donijeti pad standarda? (link)
 2. Studiranje u EU moguće i na Marsu (link)
 3. Mit o EU (ZSI - link)
 4. Idemo u EU parodija (link)
 • Plakati
 1. 3. MAJ (A3)
 2. Radnička prava (A3)
 3. Zagreb - Bruxelles (A3)
 4. Domaća gospodarsko-politička elita (A3)
 5. Nedemokratski tumor (A3)
 6. Naša brodogradilišta (A3)
 7. Nastavak privatizacijske pljačke (A3)
 • Naljepnice
 1. Privatizacija, nezaposlenost, eksploatacija (8,5 x 11,5 cm)
 2. 3. MAJ (A4)
 3. Radnička prava (A4)
 4. Zagreb - Bruxelles (A4)
 • Letci
 • Letak  (.pdf)
 • Letak - domaća gospodarsko-politička elita (.pdf)
 • Letak - nedemokratski tumor (.pdf)
 • Letak - brodogradilišta (.pdf)
 • Letak - privatizacijska pljačka (.pdf)


MREŽA ANARHOSINDIKALISTA

Mreža anarhosindikalista nije protiv ujedinjene Europe, dapače, mi smo za čvrste solidarne veze europskih radnika, seljaka i studenata, kako bi kroz zajednička iskustva izvojevali pobjede u obrani socijalnih, radničkih i ljudskih prava. Na takvim pozicijama u Europskoj uniji vidimo jače veze jedino gospodarsko-političke elite, koja će se ujedinjena s još više siline baciti na radništvo, na rezanja socijalnih prava i na bezobzirno izvlačenje maksimuma koristi iz ljudskih i prirodnih resursa u ime privatnog interesa.


Za one koji žele znati više:

 • EU FAQ
 • Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (.pdf)

 

Iz medija o kampanji:

 

Podržavamo:

 


S onu stranu Schengena I
 
- Uvod: "Europska unija - politička ekonomija i demokracija"
- Jelena Miloš: "Vodič kroz europsku demokraciju"
- Mate Kapović: "Europska unija kao neoliberalna tvorevina"
- Marko Kostanić: "Europska monetarna politika i demokracija"
- Mario Kikaš: "Zajednička agrarna politika nejednakosti"
- Ivona Grgurinović i Ruža Lukšić: "Europski fondovi: što, kako i za koga"
- Jovica Lončar: "Fajrunt za hrvatsku brodogradnju"
- Juraj Katalenac: "Europska unija, neizvjesni rad ifleksigurnost"
- Andrea Milat: "Obrazovanje u EU između tržišnog i javnog dobra"
- Nikola Vukobratović: "Ujedinjeni u različitosti? Nacionalne manjine i politika Europske unije"
 
 
S onu stranu Schengena II
 
- Mislav Žitko: "Kriza eurozone: politička cijena stabilnosti"
- Marko Kostanić: "Opaske o demokraciji u EU iz donjeg rakursa"
- Mate Kapović: "Šesteroglava aždaja six-packa"
- Nikola Vukobratović: "Europske integracije, tranzicija i razvoj"
- Stipe Ćurković: "Unija privatnog vlasništva: EU i privatizacija"
- Andreja Živković: "Bankrot Evropske unije"
 

Iz medija srodni članci:


ALTERNATIVA EUROPSKOJ UNIJI?

(...) u zadnjih godinu dana možemo svjedočiti o sve većem organiziranju europskih i svjetskih radnika, studenata i nezaposlenih te njihovom sve većem otporu kako svjetskim, europskim tako i domaćim elitama. Upravo među njima leži klica naše alternative. Alternativa EU i izolaciji je internacionalna solidarnost i borba. Internacionalnost je posebno važna danas kada je kapitalizam, više no ikada ranije, zaista "globalni sistem".


Skopje, Makedonija (Slobodan Indeks)

 

London, Velika Britanija (Occupy London)

 

Zaprešić, Hrvatska (Zaprešićka Slobodarska Inicijativa)

 

Beograd, Srbija (Sindikat obrazovanja, ASI)

 

Tbilisi, Gruzija (RKAS, Gruzija)

 

Ljubljana, Slovenija


Kontakt:

 • Kontakt telefon: (+ 385) 92 / 249-9249
 • E-mail adresa: rijeka[at]masa-hr.org

Slobodno umnožavanje, distribucija i korištenje su dozvoljeni.