Distribucija MASA-e

Plaćanje sadržaja i poštarine se vrši po primanju (pouzećem). Preko naše distribucije možete naručiti i izdanja Distribucije ASI-CLS.


Centar za anarhističke studije

anarhizam.hr

* * *

  • Pouget, É.; Osnove sindikalizma, Direktna akcija, Sabotaža; CAS, Zagreb, 2009.

»Osnove sindikalizma«, »Direktna akcija« i »Sabotaža«, tekstovi jednog od ključnih sudionika francuskog revolucionarno-sindikalističkog pokreta Émile Pougeta (1860-1920), među najvažnijim su tekstovima revolucionarnog sindikalizma iz kojih se mogu iščitati njegove osnovne ideje: nužnost ukidanja represivnog državnog aparata i povezivanja zainteresiranih strana dobrovoljnim ugovorima, ukidanje kapitalističkog sustava proizvodnje i umjesto njega ustanovljenje ekonomske federacije, te postizanje tih ciljeva povezivanjem radnika u sindikate, borbene organizacije koje, osim što traže poboljšanja radnih uvjeta, žele potpuno reorganizirati društveni život u skladu s načelima slobodarskog komunizma. Pouget ističe da takva reorganizacija društvenog života neće biti posljedica djelovanja parlamenta, nego djelovanja samih radnika koji koriste direktnu akciju kao metodu borbe. Budući da kapitalistički sustav nalazi sve perfidnije načine eksploatiranja radničke klase, kao i sve perfidnije načine na koje će se onemogućiti radničko povezivanje i zauzimanje za sebe, Pougetovi tekstovi i danas su aktualni i još su važniji kao poticaj našem djelovanju. Cijena: 20 kn


  • Miller, J. Arthur; Kako omogućiti anarhističku revoluciju; CAS, Zagreb, 2009.

Brošura „Kako omogućiti anarhističku revoluciju“ hvata se u koštac sa nekim od temeljnih pitanja organiziranja za radikalne društvene promjene. Kroz vrlo jednostavan jezik autor objašnjava temeljne pojmove anarhističke teorije, ali i prije svega praktične primjere anarhističkog, odnosno anarhosindikalističkog, načina organizacije. Najveća vrijednost možda se najviše sastoji u njegovoj teoretskoj i praktičnoj svježini, odnosno načinu na koji autor putem „klasičnog“ pristupa anarhizmu nudi alternative i za „novije“ političke probleme (rasizma, seksizma, itd.) , ne odustajući pritom od temeljnih vrijednosti anarhizma – anti-autoritarnosti, solidarnosti i uzajamne pomoći. Time ova brošura ostaje zanimljiva ne samo osobama koje se tek žele upoznati s anarhizmom, već i onima koje su već upoznate s anarhističkom teorijom i praksom. Cijena: 10 kn


  • Rocker, Rudolf; Metode anarhosindikalizma - C.N.T. ; Anarhosindikalizam u Puerto Realu; CAS, Zagreb, 2009.

Rudolf Rocker (1873-1958) spada među najznačajnije ideologe anarhosindikalizma, a njegovo ime ostati će u povijesti upisano pored imena Émile Pougeta, Georgesa Eugènea Sorela i drugih utemeljitelja anarhosindikalističkog pokreta. Upravo na njegovu inicijativu krajem 1922. godine je u Berlinu osnovano Međunarodno udruženja radnika i radnica (IWA-AIT) , anarhosindikalistička internacionala, koja djeluje i danas. Pitanje metode predstavlja jedno od najznačajnijih pitanja revolucionarnog pokreta, jedan od kamena temeljaca revolucionarne organizacije. Anarhosindikalizam, kao što to pokazuje tekst Rudolfa Rockera, poznaje širok spektar metoda djelovanja – od onih legalnih do metoda koje se nalaze »s one strane zakona«; no bez obzira na to koje metode primjenjuje u kojoj poseboj situaciji, anarhosindikalizam nikada iz vida ne ispušta svoj osnovni cilj. A to je revolucionarna transformacija društva tj. ukidanje (nadilaženje) klasnog društva i države. Upravo u tome i jest suština Rockerovog teksta, jer bilo da govori o sabotaži, blokadi ili generalnom štrajku (kao preludiju revolucije), Rocker ne propušta naglasiti to da je svaki, pa i najmanji radnički napor poduzet sa jednim te istim ciljem, a to je uništenje kapitalizma. Iz tog razloga su u ovu publikaciju uključeni i tekstovi Anarhosindikalizam u Puerto Realu i Izvještaji o sindikalnim akcijama u španjolskim brodogradilištima – važna suvremena svjedočanstva o djelovanju anarhosindikalističkog pokreta. Riječ je o zanimljivim, ilustrativnim i nadasve poučnim (modernim) primjerima proleterske borbe. Ovi tekstovi se prigodno nadovezuju na Rockerov teoretski ogled i odlično ga nadopunjuju (i osuvremenjuju), dajući mu time samo još više na vrijednosti. Cijena: 15 kn


  • Studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu; Blokadna kuharica; CAS, Zagreb, 2009.

Blokadna kuharica detaljno opisuje kako je izgledala blokada Filozofskoga fakulteta u Zagrebu u proljeće 2009. godine, koju su studenti digli boreći se za pravo na besplatno obrazovanje dostupno svima. Priručnik govori, među ostalim, o direktnoj demokraciji, o tome kako organizirati plenum, o koncepciji studentske medijske strategije i društvenom kontekstu borbe za besplatno obrazovanje. Opis blokade FF-a nije pritom sâm sebi svrhom ‒ nadamo se da će poslužiti kao inspiracija i vodič u nekim novim akcijama, ne samo studenata, nego i radnikâ, seljakâ... Cijena: 20 kn


  • Anarhosindikalistička zastava (izrada MASA)

Dimenzije: 120 × 68 cm

Zastave imaju utor za koplje promjera približno 5 cm.

Cijena: 30 kn

Dimenzije: 120 × 98 cm

Zastave imaju utor za koplje promjera približno 5 cm.

Cijena: 40 kn