Zašto su anarhisti protiv nacionalizma?

Prenosimo vam dio Anarchist FAQ-a koji se podrobno bavi narodnošću, nacionalizmom, kulturalnim različitostima, „nacionalnim oslobođenjem“ i još mnogim vezanim stvarima, u sklopu Protunacionalističke kampanje.

 

 

Anarhisti su protiv nacionalizma u svim njegovim oblicima. Engleski anarhisti Stuart Christie i Albert Meltzer jednostavno su istaknuli očito: “Pošto nacija podrazumijeva državu, nije moguće istodobno biti nacionalista i anarhista”.

Kako bi razumjeli ovu poziciju, moramo definirati što anarhisti smatraju nacionalizmom. Mnogima je to npr. privrženost domu i mjestu odrastanja. Narodnost je, kako je to Mihail Bakunjin istaknuo, „prirodna i socijalna činjenica“, jer „svaki čovjek i najmanja društvena jedinica imaju svoju osobnost, svoj specifičan način postojanja, svoj način govora, osjećanja, mišljenja i djelovanja; ovaj način odnosa prema svijetu sačinjava srž narodnosti“. Ovi osjećaji očito ne postoje u socijalnom vakuumu. Ne može se o njima diskutirati bez da se diskutira o prirodi društvene jedinice, o tome koje klase i ostale socijalne nejednakosti ta društvena jedinica sadržava. Jednom kada to učinimo, anarhističko protivljenje nacionalizmu postaje jasnije.

Ovo znači kako anarhisti razlikuju narodnost (pripadnost kulturi) i nacionalizam (u okvirima države i vlade). Takvo razlikovanje dozvoljava nam da odredimo čemu se suprotstavljamo, a što podržavamo – nacionalizam je u korijenu destruktivan i nazadan, dok su kulturalne različitosti i pripadnosti izvor zajedništva, socijalne raznolikosti i vitalnosti.

Takvu raznolikost trebamo njegovati i dopustiti joj da se izrazi na vlastiti način. Ili, po mišljenju Murraya Bookchina; „to što bi određeni ljudi trebali imati slobodu razviti svoj kulturni potencijal nije samo njihovo pravo, već njihova potreba. Ukoliko veličanstveni mozaik različitih kultura ne zamijeni kulturno osakaćen i jednoličan svijet stvoren od modernog kapitalizma, svijet će biti uistinu jednolično mjesto“. Ali, kao što Bookchin upozorava, kulturnu slobodu i raznolikost ne smijemo brkati s nacionalizmom. Nacionalizam je puno više (i etički puno manje) od jednostavnog prepoznavanja kulturalne jedinstvenosti i ljubavi za domom. Nacionalizam podrazumijeva želju za stvaranjem države-nacije, i iz tog se razloga anarhisti protive nacionalizmu, u svim njegovim oblicima.

To podrazumijeva kako se nacionalizam ne može, i ne smije pobrkati s narodnošću. Narodnost je proizvod raznih društvenih procesa, dok je nacionalizam proizvod državnog djelovanja i vladajućih elita. Društvena evolucija se ne može ugurati u uske, ograničavajuće granice države-nacije, jer tada šteti pojedincima, čiji životi omogućuju taj isti društveni razvitak.

Država je centralizirano tijelo koje posjeduje moć i monopol nad silom (policija, vojska). Kao takva, država prisvaja autonomiju nad područjima i ljudima, te u ime „nacije“ uništava živuću realnost „nacija“ (ljude i kulture) s jednim zakonom, jednom kulturom i jednom „službenom“ poviješću. Za razliku od većine nacionalista, anarhisti prepoznaju činjenicu kako niti jedna „nacija“ u realnosti nije homogena, i nacije smatraju puno kompleksnijima od linija na mapama, stvorenih osvajanjima. Smatramo kako stvaranje centralizirane države na nekom određenom području, onako kako to nacionalistički pokreti generalno i zahtijevaju, ne može riješiti tzv. „nacionalno pitanje“.

Na posljetku, kako Rudolf Rocker to navodi, „nacija nije uzrok, već posljedica države. Država je ta koja stvara naciju, a ne nacija državu“. Svaka država „je umjetni mehanizam nametnut ljudima odozgo od nekakvog vladara, i nikada ne služi niti jednom drugom cilju do obrane i osiguravanja interesa privilegiranih manjina u društvu“. Nacionalizam „nikada nije bio ništa drugo do političke religije moderne države“. Stvoren je kako bi ojačao državu, osiguravajući poslušnost ljudi koji dijele jezične, etničke i kulturalne afinitete. U slučaju da navedeni afiniteti ne postoje, država ih stvara centraliziranjem obrazovanja u svoje ruke, namećući „službeni“ jezik i pokušavajući uništiti kulturalne razlike ljudi unutar vlastitih granica.

To se događa jer država ne tretira grupu ljudi kao unikatne individue, nego radije, prema riječima Rudolfa Rockera: „kao individue s ograničenim brojem karakternih crta i posebnim psihološkim svojstvima ili intelektualnim kvalitetama“ što „nepovratno vodi monstruoznom lažnom zaključku“. Ovakva pretpostavka stvara teorijsko opravdanje za autoritarizam, kao što i dozvoljava izbacivanje svih oblika individualnosti,  lokalnih običaja i kultura koje ne zadovoljavaju apstraktni standard. U dodatku, nacionalizam skriva klasne razlike unutar „nacije“ argumentirajući za ujedinjenost ljudi oko takozvanih zajedničkih interesa (kao članova iste „nacije“), dok u stvarnosti oni nemaju ništa zajedničko zbog postojanja hijerarhija i klasa.

Errico Malatesta prepoznaje navedeno kada tvrdi kako ne možemo pričati o državama kao da su „homogene etnografske zajednice, svaka s vlastitim interesima, željama i ciljevima, u suprotnosti s interesima, željama i ciljevima suparničkih zajednica. Ovo može biti relativno istinito, onoliko dugo koliko potlačeni, a osobito radnici, nemaju samosvijest i ne uspijevaju prepoznati nepravdu vlastite inferiorne pozicije te tako ostaju poslušna sredstva vlastitim tlačiteljima“. U tom slučaju „dominantna klasa je jedina koja je važna“ i ovo „posjedovanje želje da sačuva i uveća vlastitu moć…može povećati rasne ambicije i mržnju, i poslati svoju naciju, svoje „jato“ na „strane“ zemlje, a sve kroz perspektivu oslobađanja istih od trenutnih tlačitelja, i podvrgavajući ih svojoj političkoj i ekonomskoj dominaciji.

U tom smislu, nacionalizam je ključan alat za zamagljivanje klasnih razlika, s ciljem da ljudi podložni hijerarhiji počnu tu hijerarhiju shvaćati kao nešto prirodno. Kao takav, igra važnu ulogu u održavanju postojećeg sistema (stoga ne iznenađuje što se država-nacija pojavila u isto vrijeme kao i kapitalizam). Jednako je i s internacionalnim podjelama unutar radničke klase, koje se koriste državi-naciji kako bi se radnike rođene u određenoj zemlji okrenulo protiv imigranata. Uspijevajući u tome da „domaći“ radnici okrivljavaju pridošlice, kapitalistička klasa oslabljuje svaki otpor vlastitoj moći, isto kao i kada ekonomska/gospodarska pitanja pretvara u rasna/nacionalistička pitanja. U tom svijetlu, nacionalizam je „ideologija države“, koja na kraju uvijek govori u terminima „naše zemlje nasuprot stranoj", misleći pod time kako smo najprije robovi vlastite vlade. Nacionalizam pokušava zamijeniti ljubav prema rođenom kraju u kojem smo odrasli - „ljubavlju prema državi“, stoga prema Bakunjinu on „nije iskreno izražavanje“ ovog prirodnog osjećaja, već je „izraz koji je iskrivljen pomoću pogrešne apstrakcije, a sve u korist izrabljivačke manjine“.

Ne treba ni reći kako je nacionalizam buržoazije često u izravnom sukobu s ljudima koji čine tu naciju, za koju buržoazija tvrdi da ju toliko voli. Bakunjin je jednostavno izrekao činjenicu kada je zabilježio da bi se kapitalistička klasa „radije predala stranom gazdi, nego odrekla vlastitih privilegija i prihvatila ekonomsku ravnopravnost“. Ovo ne znači kako „je buržoazija nepatriotska; baš suprotno – patriotizam je u svojem najužem smislu bazična buržoaska odlika. Ali buržoazija voli svoju zemlju jedino zato što za njih zemlja (izražena u državi) predstavlja čuvara ekonomske sigurnosti te političkih i društvenih privilegija. Svake nacije, koja bi im uskratila takvu vrstu zaštite, bi se odrekli. Stoga, za buržoaziju – zemlja jest država. Državni patrioti postaju najljući neprijatelji masa, u slučajevima kada narod postane dovoljno umoran od žrtvovanja i gaženja da odbije poslušnost državi. Kada bi buržoazija morala birati između masa koje se protive državi“ i stranog napadača, „buržoazija bi zasigurno izabrala potonje“. S obzirom na Bakunjinove stavove, on zasigurno ne bi bio iznenađen pojavom fašizma u Italiji, niti „razbijanjem revolucionarnih pokreta“ od strane Saveznika u post-fašističkoj Italiji i davanjem „svoje podrške fašistima koji su se izvukli prelazeći na njihovu stranu“.

Nacionalizam je često korišten kako bi se opravdali strašni zločini, u kojima nacija uspješno zamjenjuje Boga, u smislu da opravdava nepravdu i opresiju, i dozvoljava pojedincima da „operu ruke“ od svojih nedjela. Jer, „pod idejom nacije, svašta se može sakriti“, argumentira Rocker (ponavljajući Bakunjina). „Nacionalne zastave skrivaju svaku nepravdu, svaku nehumanost, svaku laž, svako nasilje, svaki zločin. Kolektivna odgovornost društva ubija osjećaj pravednosti u pojedincu, i dovodi čovjeka do točke nereagiranja na učinjenu nepravdu; do točke kada mu se počinje činiti da je predanost interesima nacije hvalevrijedan čin“. Pa stoga, kada raspravljamo o nacionalizmu Rudolf Rocker tvrdi kako: „ne smijemo zaboraviti da uvijek imamo posla s organiziranom sebičnošću privilegiranih manjina koje se kriju ispod suknje nacije, kriju se iza lakovjernih masa. Govorimo o nacionalnom interesu, nacionalnom kapitalu, područjima nacionalnog interesa, nacionalnoj časti i nacionalnom duhu; ali zaboravljamo da su iza ovoga skriveni sebični interesi političara koji obožavaju moć i interesi biznismena koji obožavaju novac, za koje je nacija prigodan paravan za skrivanje svoje osobne pohlepe i planova za osvajanje političke moći, daleko od očiju svijeta“.

Prečesto vidimo uspješne pokrete za „nacionalno oslobođenje“ koji zamjenjuju stranu opresiju s onom domaćom. Nacionalističke vlade, prema Bookchinu, preuzimaju „najgore osobine upravo onih carstava kojih su se potlačeni pokušali riješiti. Ne samo da reproduciraju državne aparate koji su jednako tako nasilni kao i oni koji su im nametnuti kolonijalnim silama, nego i jačaju te iste mehanizme kulturalnim, religijskim, etničkim i ksenofobnim karakteristikama, koje se često koriste za potpaljivanje regionalnih i domaćih mržnji i pod-imperijalizma“. Ovo ne iznenađuje s obzirom da nacionalizam daje moć lokalnim vladajućim klasama, jer se oslanja upravo na preuzimanje državne moći. U konačnici, nacionalizam nikada ne može osloboditi radničku klasu (veliku većinu određene „nacije“), jer je njegova funkcija izgraditi masovnu potporu iz baze lokalnim elitama, koje se protive imperijalizmu jer on koči njihove ambicije da vladaju i eksploatiraju „vlastitu“ naciju i sunarodnjake.

U biti, nacionalizam nije prijetnja kapitalizmu, čak niti imperijalizmu. On nadomješta imperijalističku dominaciju lokalnom elitom i izvanjsku opresiju i eksploataciju  lokalnom verzijom istoga. To što lokalne elite, baš kao i imperijalističke, ponekada uvode reforme od kojih ima koristi većina, ne mijenja prirodu novih režima, iako ih potencijalno dovodi u sukob s imperijalističkim silama. Kao što Noam Chomsky tvrdi, za imperijalizam „nacionalizam sam po sebi nije prijetnja, nego nezavisni nacionalizam koji se usredotočuje na potrebe populacije, a ne samo na bogate sektore i strane investitore s kojima su povezani. Podanički nacionalizam koji ne mari za potrebe populacije je i više nego dobrodošao“; on je „voljan i nositi se s potrebama populacije ukoliko je i ona spremna prodati zemlju stranom gospodaru, kao što su elite Trećeg svijeta (uključujući i većinu zemalja istočne Europe) često spremne učiniti, jer mogu uvelike profitirati čak u slučaju da im zemlje budu uništene. Ipak, nezavisni nacionalizam je poput socijalne demokracije u imperijalističkim zemljama, i utoliko što može, u najboljem slučaju, smanjiti zla klasnog sistema i društvenih hijerarhija, ali ih se u konačnici nikad ne može riješiti (a u najgorem slučaju, stvara nove klase i nove hijerarhije koje su koncentrirane oko državne birokracije).

Anarhisti se suprotstavljaju nacionalizmu u svim njegovim oblicima, kao štetnom za interese onih koji tvore naciju i njihove kulturalne identitete. Kako to Rocker objašnjava, ljudi i skupine ljudi su „postojale daleko prije države“ i „razvijale su se bez potpore države. Skupine ljudi su jedino bile spriječene u svom prirodnom razvoju kada su se neke izvanjske sile umiješale i nasilno njihove živote stavile u kalupe za koje prije nisu znali“. Suprotno tome, „nacija podrazumijeva čitav spektar različitih ljudi i skupina ljudi, koji su svi zajedno, manje-više, nasilnim metodama stavljeni u okvir zajedničke države“. Ili drugim riječima, „nacija je bez države nezamisliva.“

S obzirom na izrečeno, mi podržavamo narodnost i kulturalne razlike, raznolikost i samoodređenje kao prirodni izraz naše ljubavi prema slobodi i podržavanju decentralizacije. Ipak, ovo ne treba pomiješati s podržavanjem nacionalizma. Jasno je, da narodnost koja preuzme ideje o rasnoj, kulturalnoj ili etničkoj „superiornosti“ ili „čistoći“ ili pak vjeruje kako su kulturalne razlike na neki način biološke određene – neće dobiti potporu anarhista. Ono što jednako tako ne iznenađuje da su anarhisti oduvijek bili najdosljedniji neprijatelji ekstremnijeg oblika nacionalizma – fašizma („političko-ekonomske države, pri čemu se vladajuća klasa svake zemlje prema svojim ljudima ponaša isto kao što se ponaša prema ljudima u koloniziranim zemljama“) Štoviše, mi ne podržavamo one aspekte određene kulture koje održavaju društvene hijerarhije, (npr. mnoge tradicionalne kulture imaju seksističke i homofobne tendencije). Podržavajući narodnost, ne zagovaramo toleranciju prema navedenim aspektima. Ali jednako tako, negativni aspekti određenih kultura ne opravdavaju intervenciju drugih država koje im žele nametnuti svoju volju u ime „civilizacije“. Kao što povijest pokazuje takve „humanitarne“ intervencije samo su paravan za opravdavanje imperijalističkih osvajanja i eksploatacije i rijetko uspjevaju, jer se kulturalna promjena treba izboriti odozdo, samostalnim akcijama potlačenih, kako bi promjena uistinu bila uspješna.

U suprotstavljanju nacionalizmu, anarhisti su prema Malatesti „ponosni internacionalisti“. Stremimo „okončanju svih opresija i izrabljivanja“, nastojimo „probuditi svijest o suprotstavljenosti interesa između dominirajućih i dominiranih, između izrabljivača i radnika, razvijati klasnu borbu unutar svake zemlje i solidarnost između svih radnika neovisno o granicama, protivimo se svakoj predrasudi i svakoj rasnoj ili nacionalnoj strasti“.

Moramo istaknuti da se anarhisti, protiveći se svim formama eksploatacije i opresije, protive i dominaciji (nad ljudima i teritorijem) jedne zemlje nad drugom (imperijalizmu). Ovakav stav proizlazi iz našeg osnovnog principa, riječima Petra Kropotkina, da će „stvarni internacionalizam biti ostvaren nezavisnošću svake narodnosti, male ili velike, raspršene ili koncentrirane – isto kao što se anarhija ostvaruje neovisnošću svakog pojedinca. Ako kažemo da ne priznajemo vlast čovjeka nad čovjekom, kako onda možemo dozvoliti vladanje osvajačkih nacija nad osvojenim nacijama“?

 

Prijevod: Zorana J. i Eugen B.
Izvor: Anarchist FAQ

Komentari

Michael Kors Outlet Online

Coach Factory Outlet

www.michaelkors.com

Michael Kors Outlet

Michael Kors Outlet Online

www.coachfactory.com

Coach Factory Outlet

www.raybansunglasses.com

Ray Ban Outlet

www.Oakley.com

Oakley Sunglasses

Oakley Sunglasses

www.oakleysunglasses.com

polo ralph lauren

louis vuitton outlet

coach factory outlet

chanel porte monnaie

coach outlet

christian louboutin outlet

valentin outlet

prada outlet

christian louboutin shoes

ray ban sunglasses outlet

michael kors outlet

Oakley Sunglasses

Coach Factory Outlet

Tiffany jewelry

louis vuitton

valentino shoes outlet

ray ban outlet store online

oakley sunglasses

michael kors outlet online

Toms shoes outlet online

coach outlet

marc by marc jacobs

coach outlet online

coach outlet

ray-ban sunglasses

hermes bag

ray ban sunglasses

christian louboutin shoes

michael kors handbags

valentino shoes

michael kors outlet

ralph lauren outlet

coach factory outlet store

ray-ban sunglasses

ralph lauren outlet

coach factory outlet

christian louboutin outlet

Red Bottom Shoes

Louis Vuitton Purses

cheap oakley sunglasses

valentino shoes

valentino shoes

ray-ban sunglasses

true religion

True religion outlet

louis vuitton outlet

True Religion

chanel porte monnaie

Coach Factory Store Online

michael kors outlet online

True religion outlet

hermes birkin outlet

ray ban outlet

coach outlet

abercrombie and fitch

ray-ban sunglasses

coach outlet

sac longchamp

ralph lauren outlet

valentino outlet

sac chanel blanc

michael kors outlet online

ray ban outlet

model de sac chanel

Coach Factory Outlet Stores

valentino shoes

michael kors outlet online

beats headphones black friday

true religion outlet

toms outlet

coach Purses

coach factory outlet

sac chanel

ray-ban sunglasses

CoachFactory.com

ray ban pas cher

Coach Outlet Stores

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet

coach factory outlet

valentino rockstud

christian louboutin

valentino shoes

michael kors outlet

beats by dre headphones

beats by Dre

Toms outlet

michael kors outlet

coach outlet store

coach outlet

louis vuitton

valentino shoes

michael kors

oakley sunglasses

oakley vault

marc jacobs outlet

coach outlet online

north face outlet

valentino rockstud shoes

coach factory outlet

Toms shoes

Coach Factory Online

ray ban sunglasses

oakley sunglasses outlet

sac louis vuitton

gucci outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet online

michael kors outlet

coach outlet store online

michael kors outlet

Christian Louboutin

marc by marc jacobs

michael kors outlet

cheap oakley sunglasses

ray-ban sunglasses

sac chanel,sac a main

Ray ban sunglasses

True Religion Outlet

Marc Jacobs Outlet

sac hermes

christian louboutin

sac chanel,sac a main

Louis Vuitton

Gucci Sneakers

Chi Flat Iron

Coach Factory Store Online

www.michaelkorsoutletonline.com

Pleasant web journal and

Pleasant web journal and totally exceptional. You can improve yet despite everything I say this perfect.Keep striving generally advantageous. instagram followers ! buy instagram likes

A debt of gratitude is in

A debt of gratitude is in order for sharing the post.. folks are universes best individual in every existences of individual..they need or must succeed to maintain needs of the gang. clash of clans hack . boom beach hack

A debt of gratitude is in

A debt of gratitude is in order for another great post. Where else might anybody be able to get that sort of information in such a perfect method for composing? instagram followers ! buy instagram likes

Współczesne technologie

michael kors outlet


nfl jerseys wholesale


Michael Kors Handbags


michael kors outlet


true religion


toms on sale


oakley outlet online


louis vuitton handbags


oakley Stores


ray ban sunglasses


michael kors outlet online


cheap oakley sunglasses store


oakley sunglasses


toms sale


michael kors outlet store


Cheap Jerseys Online


michael kors outlet


cheap oakley sunglasses


michael kors outlet online


Cheap Oakley Sunglasses


Michael Kors Outlet


Michael Kors Purses


michael kors outlet


michael kors outlet


black toms


michael kors handbags


cheap oakley sunglasses store


Cheap Oakley Sunglasses


louis vuitton handbags


air jordan


ray ban outlet store online


Cheap Jordans


toms outlet store


nfl jerseys


mlb jerseys authentic


michael kors handbags


true religion


nfl jerseys


oakley sunglasses


cheap michael kors handbags


nfl jerseys wholesale


louis vuitton outlet online


michael kors handbags


fitflops


mlb jerseys wholesale


Michael Kors Handbags


Cheap NFL Jerseys China


mlb jerseys cheap


toms outlet


cheap uggs


fitflop sandals


michael kors purses


toms outlet store


cheap uggs


Michael Kors Outlet Online


michael kors handbags


Michael Kors Purse


cheap oakley sunglasses


Wholesale Cheap Jerseys China


cheap true religion


nfl jerseys


cheap true religion


michael kors outlet


ugg boots


michael kors outlet online


ray ban sunglasses


michael kors handbags


michael kors outlet online


mlb jerseys authentic


Michael Kors Outlet


michael kors outlet


michael kors handbags


ray ban sunglasses outlet


cheap uggs


michael kors outlet


michael kors outlet


Oakley Store


ray ban sunglasses outlet


fitflop sale


Michael Kors Outlet


Michael Kors Sale


ray ban outlet store online


cheap oakley sunglasses


Michael Kors Outlet Online


Jordan 11


michael kors outlet


toms outlet store


ray ban sunglasses outlet


nfl jerseys


michael kors handbags&purses


cheap oakley sunglasses


michael kors outlet


michael kors outlet online


air jordan


nfl jerseys


christian louboutin outlet


Michael Kors Bags


fitflop sandals


cheap toms


michael kors handbags


cheap christian louboutin online


true religion


cheap louis vuitton


cheap christian louboutin outlet


coach outlet


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


Michael Kors Outlet Store


cheap oakley sunglasses


cheap oakleys


Michael Kors Handbags


toms outlet


true religion outlet


michael kors


Michael Kors Outlet Store


toms outlet


michael kors outlet


fitflops clearance


michael kors handbags


michael kors outlet store


Michael Kors Outlet Online


Air Jordan 11


fitflops sale


mlb jerseys wholesale


mlb jerseys authentic


oakley sunglasses


michael kors handbags


michael kors handbags


mlb jerseys cheap


true religion outlet store


Oakeyley Sunglasses Wholesale


Cheap Oakley Sunglasses


michael kors handbags


michael kors handbags


coach outlet online


cheap true religion


christian louboutin outlet


Cheap NFL Jerseys


Michael Kors Purses


louis vuitton handbags


nfl jerseys cheap


michael kors sale


Cheap Jordans For Sale


ray ban sunglasses outlet


Michael Kors Online Outlet


Air Jordan 11


nfl jerseys cheap


mlb jerseys authentic


michael kors outlet online


jordan shoes


Cheap NFL Jerseys China


michael kors outlet


Cheap Jerseys Online


michael kors handbags


ray ban sunglasses outlet


coach outlet factory


nfl jerseys


michael kors outlet


mlb jerseys authentic


Michael Kors Outlet


michael kors outlet


Michael Kors Outlet Online


toms outlet store


ugg boots outlet


ray ban sunglasses outlet


oakley vault


Michael Kors Online Outlet


oakley sunglasses outlet online


cheap oakley sunglasses store


coach outlet online


Michael Kors Handbags


michael kors outlet online


mlb jerseys authentic


michael kors handbags


fitflops clearance


Cheap Jordan Shoes


cheap oakley sunglasses


mlb jerseys authentic


fitflops


oakley sunglasses outlet


mlb jerseys authentic


air jordan


Michael Kors Purses


michael kors outlet


michael kors outlet


mlb jerseys wholesale


michael kors outlet


fitflop sandals


Michael Kors Online Outlet


nfl jerseys wholesale


Michael Kors Outlet Store


Michael Kors Outlet Online


Cheap Jordans


Cheap NFL Jerseys China


nfl jerseys cheap


Nike NFL Jerseys


cheap oakley sunglasses


cheap michael kors handbags


cheap oakley sunglasses


nfl jerseys


cheap ray ban sunglasses


michael kors outlet


fitflop shoes


nfl jerseys


toms outlet store


true religion sale


mlb jerseys authentic


oakley sunglasses


mlb jerseys cheap


fitflops clearance


michael kors outlet store


Michael Kors Outlet Online


cheap oakley sunglasses


Air Jordan 11


Cheap Jerseys Online


Jordans For Cheap


Michael Kors Purses


Cheap Jordans For Sale


designer sunglasses


michael kors outlet online


michael kors outlet store


oakley outlet


Cheap Jordans For Sale


true religion jeans


cheap jordan shoes


fitflop shoes


Cheap Jerseys Online


NFL Jerseys Cheap


michael kors handbags


toms outlet store


michael kors outlet


christian louboutin outlet


Michael Kors Handbags


nfl jerseys


Cheap Jordan Shoes


michael Kors Sale


ray ban sunglasses


oakley glasses


michael kors outlet


Oakley Sunglasses


michael kors outlet online


true religion sale


michael kors outlet online sale


toms outlet


Cheap NFL Jerseys


gg

With longchamp a good amount

With longchamp a good amount cheap oakley sunglasses of homework and research there roshe runs is no retro jordans Tory gucci handbags Burch thing to stop true religion outlet you bcbg max azria Jeremy Scott Shoes abercrombie going burberry outlet online out and designer handbags grabbing a bargain. mizuno running Advertising Sites Websites christian louboutin such as Autotrader are hollister a fantastic pandora jewelry place to new balance shoes start juicy couture outlet when looking prada for insanity workout a ray ban sunglasses outlet car nfl jerseys online. Fabian watches is mac cosmetics probably ralph lauren outlet online the primary ray bans experts thomas sabo in true religion jeans ray ban wayfarer outlet michael kors handbags internet converse marketing around michael kors Philippines plus true religion the owner soccer shoes in addition cheap ugg boots to Chief executive puma officer longchamp of Unbounded converse shoes Solutions roshe run Ltd,Tory Burch, ralph lauren polo an organization coach factory outlet as their intent may lululemon be to support typical folks harrods to the north face raise softball bats the tommy hilfiger outlet gains nike roshe over handbags outlet the tory burch outlet internet. Even hilfiger outlet for air max the timberland shoes research,Jeremy Scott ugg australia Shoes, one pandora charms does coach outlet store not nike factory have to run places. gucci shoes It is easier cheap jerseys to prada handbags choose the best louboutin loan air jordans from pandora the comfort of the living room. You just have to use ray ban any babyliss search michael kors handbags engine to get web cheap oakley sunglasses sites of lenders burberry outlet online who are rolex watches for sale ready barbour jackets to offer loans michael kors bags sale for the nike free car michael kors you ray ban would oakley sunglasses want to beats by dre purchase wedding dresses and for the amount you want to borrow.


Narvaez louis vuitton Are burberry handbags located Steady flow. A ralph lauren person does not nike have to pandora send polo ralph lauren outlet a card anymore using gucci the post christian louboutin outlet office but simply michael kors sign huarache up hilfiger online shop for longchamp outlet one tory burch sale site and ugg use it. Thus,true cheap ray ban religion new balance jeans outlet, michael kors outlet online if you place gucci a priority on beats headphones UV nike huarache protection,Louis Vuitton Outlet Online, you should nike free run look ed hardy for a covering that has such mcm handbags properties. Some vans shoes other types gucci shoes are hollister also able michael kors outlet online sale to diffuse the sunlight such chanel that they protect hollister clothing furniture tommy hilfiger in bcbg dresses your michael kors outlet online house from timberland boots sunlight. How the laser hair reduction air max 2015 procedure works: The toms outlet whole the north face work longchamp of this surgery is based supra shoes on air force a ralph lauren outlet online low uggs outlet energy nike store laser beam. (Can tiffany be cured at home) BUT ferragamo MIGHT abercrombie and fitch MEAN... (Consult a rolex watches veterinarian) louis vuitton Bare prada shoes spots cheap michael kors in iphone cases fur louis vuitton Poor reebok diet (more fruits nike and vegetables) Deficiency ugg disease hair straightener (Vitamin C replica handbags deficiency); fungal skin michael kors outlet disease,Ray Ban lunette, north face mange hermes mite louis vuitton infestation,Jordan shoes for oakley cheap, ringworm gucci outlet Drooling Not enough swarovski jewelry to gnaw yoga pants Teeth too long or air max a malocclusion Diarrhea pandora charms Eating large abercrombie and fitch amount oakley of foods high basketball shoes in air jordan shoes water ugg australia (i.e.,Nike free run shoes, iceberg lettuce,Balenciaga Outlet, adidas cucumber); jordan retro not marc jacobs enough jordan release dates hay; environment too cool coach handbags or damp Bacterial woolrich clearance infection Excessive womens clothing scratching Unclean maintenance; hogan poor louis vuitton outlet grooming; christian louboutin shoes fleas or mites flat iron Parasites ralph lauren (fleas instyler or bottega mites); tiffany and co skin fungus; skin vans inflammation Listless oakley sunglasses Boredom (add thomas sabo more items to swarovski habitat; give relojes more new balance attention ray ban sunglasses to the north face animal) Possible rolex watches infection hollister clothing store Minor bleeding Minor ugg boots wound or louboutin scratch beats by dre from fighting with rival; oakley sharp michael kors outlet online object hollister in habitat coach outlet store online Clean minor michael kors wounds michael kors with antiseptic,Sac Chanel, but giuseppe zanotti for severe burberry outlet cut see tommy hilfiger veterinarian ray ban outlet Not eating Environment too cold and/or damp; draft; overheating; not air max enough to gnaw adidas Teeth are too nike long,Chanel bags coach outlet shop, or the north face possible uhren malocclusion (upper oakley and ugg boots clearance lower louis vuitton teeth meet improperly replica watches when chewing).


Thousands of hollister girls nike free run globally have been levi's jeans capable the north face to swarovski fully tiffany jewelry remedy their Ovarian Cysts (like coach outlet PCOS) tory burch outlet normally,http://www.brandbagsoutlet.net/, louis vuitton with swarovski out medicines,factory salomon bags outlet, toms outlet risky medical cheap shoes procedures or "magic omega watches potions,cheap woolrich louis vuitton parka," michael kors just by utilizing the new balance clinically christian louboutin shoes confirmed,Beats jordan shoes by dr burberry outlet dre, scientifically precise three michael kors outlet action process identified inside kate spade Ovarian tiffany Cyst kate spade Miracle,cheap jimmy choo true horloges religion longchamp handbags jeans, the preferred ebook by coach purses outlet Carol Foster. nike mercurial Who is hilfiger Carol ugg Foster? ray ban sunglasses For starters,Tory Burch sale, nike air max Carol Foster burberry is a certified eyeglasses online nutritionist,Louis Vuitton Soldes, nike air overall nike store health advisor and writer. adidas There chanel bags is no polo ralph limitation michael kors outlet over the language of vans these louis vuitton films. calvin klein When nike I went yoga pants to my local body shop burberry to see if prada handbags they could air max repair coach outlet online the scratch,nike pas abercrombie and fitch kids cher, I was not surprised to oakley sunglasses cheap find out that kate spade outlet a barbour jacket outlet professional polo outlet online repair would ugg boots cost me around $450. Guide louis vuitton Your Maui Holiday On-line ray ban or Simply beats by dr dre call air max one swarovski (88cool 782-9722 moncler jackets Toll lululemon outlet Totally nike canada free! oakley outlet A coach factory outlet online very mont blanc pens important part cheap nike shoes of the habitat abercrombie and fitch of Hawaii,Louis wedding dresses Vuitton Pas juicy couture Chere, the michael kors Koa tree true religion jeans is nike roshe run a person of the most asics characteristic toms shoes woods that pandora jewellery you can the north face uncover. The ferragamo shoes Lotto Blackbook by prada outlet Larry Blair true religion outlet is ralph lauren outlet the cheap jerseys only e book written by lottery winner. christian louboutin Immediately eyeglass frames after he jordan won the north face lottery a michael kors outlet online number of chanel handbags situations moncler outlet he was toms shoes outlet forced celine handbags to write down hermes birkin lower nike the successful uggs technique gucci shoes and michael kors uk based on his roshe run calculations only limited number of copies p90x workout of salvatore ferragamo this gucci outlet book will be christian louboutin outlet readily available on nike free 5.0 the industry so as not michael kors to adidas schuhe disturb the ray ban pattern if bebe dresses you will find far too many ralph lauren outlet individuals adidas who use uggs on sale his system adidas to win the lottery.


???????:
Cheap michael kors jordan lululemon Shoes for sale A few new balance outlet forgotten nike itemsSac burberry outlet Lancel ralph lauren This really cheap oakley is specifically the rationale mcm bags why vogue-acutely informed ralph lauren outlet online people today ralph lauren generalBurberry Soldes Seek for examination chanel bags points as well abercrombie and fitch kids as burberry outlet consult for michael kors guidance. 13Tory baseball bats Burch ralph lauren polo shoes Some people take what they are offered tory burch and louis vuitton outlet usually tommy hilfiger that is enough hermes outlet for them. michael kors 38cheap swarovski crystal nike north face outlet free run converse shoes online tiffany It nike roshe is cheap jordans truly amazing art. 77

air max

Paun Oslić

U tekstu se u više navrata ističe kako je narodnost (etnicitet) posve različita stvar od nacije i da je stoga valja podržavati. Smatram da je podrška narodnosti s aspekta interesa radničke klase vrlo problematičan stav.
Naime, ako se pod time podrazumeva suprotstavljanje nasilnoj kulturnoj asimilaciji, ja tome nemam šta prigovoriti, ali bi za to bilo dovoljno boriti se protiv kulturne diskriminacije. Nikakva posebna podrška narodnosti kao odelitoj kategoriji po meni nije u tu svrhu potrebna.
S druge strane, praktična strana ove podrške jako me zabrinjava. Podrazumeva li ona podršku organizacijama koje se bave promocijom etniciteta? Pokretima koji se bore za prava etničkih manjina? Po mome mišljenju, to bi bilo krajnje pogrešno. Ja generalno smatram da je učešće revolucionarno orjentisanih radnika u bilo kakvim međuklasnim organizacijama ili pokretima štetno za radničku klasu, jer ovakve organizacije i pokreti funkcionišu na istom principu na kojem funkcionaiše nacija, čak i kad nemaju referentnu naciju van granica države o kojoj je reč. Zašto? Zato što na jednoj strani učvršćuju lažnu solidarnost između radnika i kapitalista koji "pripadaju istoj etničkoj grupi", zapravo interese prvih potčinjavaju interesima potonjih, dok na drugoj strani opstruišu solidarnost između radnika koji "pripadaju različitim etničkim grupama". Iz istih razloga, ja nikako ne podržavam međuklasnu borbu za prava žena (ružičaste liste i sl.) ili ljudi s neortodoksnim seksualnim afinitetima (gay pride i sl.). Da se razumemo, ja se zalažem za beskompromisnu borbu protiv diskriminacije po osnovu etniciteta, nacionalnosti ili ličnih svojstava, ali sa klasnih, a ne međuklsnih pozicija i u okviru radničkoga, a nikako u okviru međuklasnih pokreta, bez razlike u odnosu na to da li su oni po svojoj prirodi radikalnositnoburžoaski, liberalnoburžoaski ili klerikalnošovinistički.
Da vam pravo kažem, za mene je problematično i pominjanje prava na samoodređenje, ali o tome neću ovom prilikom jer bi to za sobom povuklo raspravu o nekim fundamentalnim razlikama između nas revolucionarnih komunista i vas anarhista, a za to trenutno nemam vremena.

Smatram da je podrška

Smatram da je podrška narodnosti s aspekta interesa radničke klase vrlo problematičan stav. clash of clans hack . monster legends hack

hm

Nacijonalnos i dalje drži moje misto raseljeno, tj onih par obitelji koje su se uspile održati su i dalje podjeljene sa hrvatskim, katoličkim djelom. Mislin skoz je očiščeno ali eto da ne govorim dalje o institucjonaliziranom aspektu itd itd itd... Tekst je pre apstraktan! za naš kontekst. Smišno da govorite o nacijonalnosti/nacijonalizmu a da ni ne spomenete što se dešavalo od devedesetih! Uvik dajete na populizam. uh a i to izjednačavanje anarhizma sa sindikalizmom viš...ma da ne baljezgan viš, u tekstu ima rupa, nacijonalnost.

...

Imaš li prijedlog za manje apstraktan tekst? Hoćeš li napisati nešto?

Ivana

Problem je u tome da već na početku stoji da nacionalnost nije isto što i nacionalizam. To nije točno, jer je nacionalnost temelj nacionalizma. Možda je problem u prijevodu i nejasnom razdvajanju pojmova u engleskom jeziku. Nacionalnost je državljanstvo. Preciznije definirano, nacionalnost je nastala stavljanjem znaka jednakosti između naroda i države. Tako nastaje nacija. To je onda umjetna tvorevina države na kojoj se temelji nacionalizam.

Sporno je i pitanje naroda, što ga definira, što definira "jednu kulturu", gdje su njene granice, što je zemlja? Npr. postoji li jedinstvena hrvatska kultura ili je to spoj nekoliko različitih kultura unutar jedne države koja želi stvoriti naciju kroz standardizaciju jezika i stvaranje jedne kulture?

Zašto nemate mogućnost da se potpiše komentar bez prijavljivanja u sustav?

...

Nacionalnost može biti građanska i etnička. Građanska je kada amerikanac znači državljanin, a etnička je kada hrvat npr. znači katolik. Stoga, pripadnost kulturi "katolika" ili "hrvata" ili pripadnost po "državljanstvu" jednostavno nije istovjetno nacionalizmu. To što je netko Hrvat ne povlači za sobom da je nacionalista, upravo je iz tog razloga i pokrenuta kampanja. Da se objasni da se može pripadati kulturnoj grupi bez da se potencira i razvija ksenofobija i nacionalizam.

Ostatak problematike je objašnjen u tekstu, o raspršenim kulturama ili homogenim, a jasnim ili nejasnim granicama, što se ne može riješiti kroz državu naciju ili "nacionalno oslobođenje", već jedino uvećati problem.

Ne moraš se registrirati kako bi komentirala, ali se koristi CAPTCHA kako bi se izbjeglo automatsko reklamiranje.

Paun Oslić

"To što je netko Hrvat ne povlači za sobom da je nacionalista, upravo je iz tog razloga i pokrenuta kampanja." "Da se objasni da se može pripadati kulturnoj grupi bez da se potencira i razvija ksenofobija i nacionalizam."

Nije sporno da svako od nas ispoljava neke etničke karakteristike kao što su jezik, društveni običaji ili obredi uključujući i one religijskog porekla, lokalna muzika, kuhinja i sl. Pitanje se međutim postavlja da li je moguće objektivno ljude podeliti na striktno omeđene etničke ili kulturne grupe. Rekao bih da nije, a za to što se ovakva podela ipak vrši u savremenom društvu imamo zahvaliti pre svega raznim nacionalističkim (dakle, buržoaskim) ideologijama, bilo da su one građansko-nacionalističke ili etno-nacionalističke. Takve su podele, dakle, za mene generalno nepoželjne, a još ako su bazirane na religiji, onda mogu imati jedino otvoreno reakcionarni karakter, i stoga ih radnici koji streme društvenoj revoluciji moraju s gnušanjem odbaciti. Sav besmisao etničkih podela na temelju religije jasno se uočava ako sagledamo pretenzije da se na pr. "Hrvat" iz Slavonske Požege pretstavi kulturno sličnijim "Hrvatu" iz Trogira negoli "Srbinu" iz Sl. Požege, ili da se "Srbin" iz Subotice predstavi kulturno sličnijim "Srbinu" iz Vranja, negoli "Hrvatu" ili "Bunjevcu" iz Subotice.

Orao Barakuda

Nemoguće je objektivno podjeliti puno toga, pa i buržuje od proletera, nacionalizam od internacionalizma, religiju od sekularizma. Ljepo si izveo dekonstrukciju, no mislim da ili postavljaš prevelike kriterije na sam koncept objektivnog, ili misliš da anarhisti povlače neke apsulutne linije. Niti prvo niti potonije nije istina.

Paun Oslić III

Umalo da zaboravim, internacionalista se mora boriti za ukidanje nacija i svih drugih barijera na planeti koje nemaju smisla van logike klasne eksploatacije.

Paun Oslić II

Ne mislim da je koncept internacionalizma baš toliko maglovit da ga ne možemo razlikovati od nacionalizma. Po meni je stvar izuzetno prosta. Biti internacionalista znači ne stajati ni na čiju stranu u bilo kakvom internacionalnom sukobu, ma koliko se to ponekad činilo teško, već uvek nedvosmisleno zagovarati solidarnost između radnika svake od sukobljenih strana. Na engleskom su za opis internacionalizma dovoljne 4 reči: NO WAR BUT CLASS WAR.
Što se tiče razlika između religije i sekularizma, te razlike za radničku klasnu borbu nisu ni od kakve važnosti. Klasna borba iziskuje odbacivanje svakog oblike ideologije dominantne klase, bio taj oblik sekularan ili klerikalan. A buržoaska ideologija je svaka ona koja nastoji sakriti snagu radničke klase, oduzeti joj samopouzdanje i potčiniti je kojekakvim tutorima. Eto, to bi bili moji stavovi po pitanjima koje si mi postavio, druže Orle.

Paun Oslić

Nije sporno da čak ni danas, kad se značajan deo činovnika i sitne buržoazije suočava s erozijom životnog standarda i progresivnom proletarizacijom, nije moguće povući neku jasnu imaginarnu liniju između buržoazije i radničke klase pošto je tzv. srednja klasa realan dručtveni fenomen. To nas, međutim, ne sprečava da konstatujemo dve oprečne društvene uloge koje su svojstvene buržoaziji, odnosno proletarijatu. Povući takvu imaginarnu liniju nije ni važno, jer u klasnoj borbi niti sudeluje niti bi mogla sudelovati radnička klasa u celini, već to čine njene najagilnije sekcije. Čak i kad dođe do socijalne revolucije u svetu (nadam se da će doći), ni tad neće svaki proleter bez izuzetka u njoj uzeti učešća. Dok bi s jedne strane bilo neophodno i dovoljno da se gro radničke klase usmeri k rušenju klasne dominacije i izrabljivačkih proizvodnih odnosa, nikome na pamet neće pasti da iz kolektivnih revolucionarnih napora odstranjuje malobrojne buržuje koji se budu iskreno opredelili za "našu stvar". Stoga nije uopšte važno (niti je moguće) s preciznošću ustanoviti ko je buržuj, a ko proleter. Ali ova nepreciznost ne samo da ne umanjuje potrebu za razlikovanjem ovih dveju klasa i njihovih sukobljenih interesa, a radi se o posve realnom sukobu koji se golim okom može posmatrati, nego je rečena razlika sine qua non za uspešno vođenje klasnog rata (s naše strane). S druge strane, razlike između etničkih svojstava ljudi, čije postojanje ja nipošto ne negiram, nisu takve prirode da bi na bilo koji način bile politički relevantne, barem ne za radničku klasu i emacipaciju čovečanstva za koju jedino ova ima potreban potencijal.

Orao Barakuda

Možda maglovitost postoji dolje u bašći, odozgo je malo jasniji pogled, Paune, a možda si i malo prost. Mnogi naši šefovi su stranci, mnogi naši bankari su stranci, nacionalisti će ti to prvi reći. Odgovor na to je da bi i domaći šefovi i bankari bili isti. Civilna, građanska borba se u zaostalim zemljama porezentira od nacionalista kao sabotaža stranih zemalja.
U civilnoj, građanskoj borbi vidim napredak, korak naprijed, a ne samo neprijateljsku ideologiju.

Uopće je nepotrebno govoriti o revolucionarnosti seljaka i obrtnika u historiji. Danas je najrevolucionarniji lumpenproletarijat
(sistemska nezaposlenost, Treći Svijet, imigranti) jer su radnici na zapadu uvelike postali kućni robovi(konzumerizam). Danas, šefovi su menađerski odbori(vjeća) dok firme posjeduju banke, a banke posjeduju raspršeni investitori(dioničari). Ti menađeri rade za plaću pa se mogu nazvati radnički buržujui(salaried bourgeoisie). Najveća dobit se ostvaruje ne toliko na eklsploataciji radnika koliko na renti prirodnih resurs(nafte) i generalnog intelekta(intelektualno vlasništvo). Da ne govorimo kako su cijele zemlje u ropstvu internacionalnih banaka.

Francuzi koji proizvode luksuznu robu su revolucionarniji nego Njemci koji imaju najrazvijeniju industriju (suprotno od predviđanja komunista).
Ako želiš imati ideološki utejcaj u zemlji u kojoj živiš dobro je znati kulturu i historiju te zemlje puno više nego kulturu i historiju stranih zemlja.

Paun Oslić

Možda sam i prost, al' ne podržavam građanske borbe, jer one nameću ideologiju vladajućeg dela onih što sudeluju u tim borbama svim njihovim učesnicima i stvaraju štetnu koheziju između dela izrabljivača i dela izrabljivanih.
To da je lumpenproletarijat najrevolucionarniji nisam nešto primetio, moglo bi se reći da je najradikalniji, jer za revoluciju nije dovoljno biti jako aktivan u borbama, treba ih i znati usmeriti. Ono što je sigurno jest da revolucije ne može biti bez aktivnog učešća onih koji na svojoj grbači nose proizvodni proces, jer se bez njih ne može izvršiti oduzimanje sredstava za proizvodnju, sviđalo se to nekome ili ne.
Što se tiče identifikacije neprijatelja, to su svi oni koji kontrolišu sredstva za proizvodnju (uključujući i intelektualnu svojinu) i prirodne resurse, nezavisno od toga da li to čine na osnovu sudski i policijski branjivog prava privatne svojine ili po nekom drugom osnovu, tako da tu ne vidim neki problem.
Ono u čemu se s tobom mogu složiti je to da potlačenost prvenstveno dolazi od postojanja buržoaskog kvazi-monopola nad sredstvima za proizvodnju i prirodnim resursima, mnogo više od same eksploatacije na radnom mestu, budući da su i oni koji ne rade, ali ne poseduju sredstva za proizvodnju ili prirodne resurse - jednako potlačeni.
Na kraju, ne znam na osnovu čega izvlačiš zaključak da ja ne poznajem istoriju i kulturu ovih prostora.

Orao Barakuda

Historijski materijalizam govori kako razvoj tehnologije dovodi do podjele poslova, stvaranje novih klasa i revolucija. Komunisti su pregazili vlastitie teorije u pokušaju da preskoče buržujsku revoluciju i završili u despotizmu državnog i autoritarnog kapitalizma. Unatoć tehnološkom razvoju kapitalizam odoljeva. Za rušenje kapitalizma je porebna ideološka borba, ili kako si sam rekao, usmjerenje. Stara škola vidi rješenje u produbljenju klasne borbe, a nova u produbljenju demokratske borbe s isticanjem nedemokratičnosti firma, tržišta i države (pa i crkve, škole, kućanstva). Jedna i druga, idealno, vode istome cilju.

Sjeverna Afrika ti je dokaz revolucionarnosti lumpena. Možemo razumjeti revoluciju kao nasilnu promjenu državne vlasti ili kao potpuno ukidanje državne vlasti. Komunističke revolucije su u suštini postale samo promjena vlasti. Preuzimanje proizvodnje od radnika je socijalna anarhistička revolucija.

Današnji vlasnici nisu šefovi kao u 19.st., već čak radnici mogu djelomično biti i vlasnici i šefovi. Koristim to kao primjer nejasnih linija između buržuja i proletera. Neprijatelji su svi koji se otvoreno bore protiv siromašnih, radništva, seljaka, studenata. Vlasnici, šefovi i političari imaju samo suprotne interese spram velike večine. Zadrti klerik može biti veća tlaka za lokalnu zajednicu nego kapitalista. Sistem, kapitalizam i država je ono što se ruši.

Kultura nije nebitna, to je bila poanta.

...

Sada vidim, narodnost je trebala pisati umjesto nacionalnost na svakome mjestu.

Pozz

Na sudu su me tražili da izjasnim narodnost. Kažem: "nacionalnost"? Oni: "da".

...

Učinili su da to bude isto, jer za buoržoaziju zemlja jest država :)

Kruno

Dobar tekst ekipa.. :D
Baš jebeno sažima onako kako ja razmišljam o pitanjima pripadnosti nekoj grupi što se tiče kulturološke sfere..