VIII. FINANCIRANJE

Članak 65.
(1) MASA se financira članarinama i donacijama solidarnosti.
(2) Donacije solidarnosti se primaju pod uvjetom da se donacijom ne pokušava utjecati na politiku organizacije.
(3) MASA nikada ne prima donacije države i kapitalističkih fondacija.

Članak 66.
(1) Svaki član MASA-e je obvezan plaćati članarinu.
(2) Ukoliko je član MASA-e, zbog osobne ekonomske situacije, u nemogućnosti plaćati članarinu, obvezan je javiti to blagajniku LG-a, ili u slučaju IČ nacionalnom blagajniku, i objasniti mu svoju situaciju.