Predstavljanje MASA-e u slovenskom [A] Infoshopu

Ponedeljek, 23.6.2008 ob 20.00h

Sindikalizem od spodaj

Tovariši in tovarišice iz Hrvaške in Avstrije bodo v A-Infoshopu predstavili anarho-sindikalistični organizaciji MASA - "Mreža anarhosindikalista/kinja" (Mreža anarho-sindikalistov/kinj) in FAS - "Föderation der ArbeiterInnen-Syndikate"(Federacija delavskih sindikatov).
Pogovarjali se bomo o ciljih in metodah delavanja anarhosindikatov, o vprašanju delavskega razreda, ter o razlogih za kontinuirano anarhosindikalistično organiziranje na območju Hrvaške, Slovenije in Avstrije.

------

Više informacija na:
http://a-infoshop.blogspot.com/
http://syndikate.at/node/161