Jorge Garcia: Crveno-crna zastava

Crno-crvena zastava je primarni simbol internacionalnog liberterskog radničkog pokreta. Njene boje simboliziraju osnovne principe i ciljeve anarhosindikalizma:

crvena – materijalnu i socijalnu jednakost;
crna – od anarhističke zastave, slobodu i solidarnost.

U tom smislu, boje anarhosindikalističke zastave su stalni podsjetnik liberterskih sredstava kojim se anarhosindikalisti/kinje bore i cilja slobode od države i platnog ropstva.

U originalu, crna i crvena bile su postavljene vertikalno, jedna nad drugom. Kasnija inovacija postavila je dijagonalu od donjeg lijevog do gornjeg desnog kuta, s crvenim trokutom iznad, a crnim ispod dijagonale. Ovo križanje predstavlja internacionalni aspekt anarhosindikalističkog pokreta kroz negiranje (slično kao u smislu i s ciljem kod crne anarhističke zastave) svih drugih zastava.

Smjer dijagonale također ima važnu simboličku vrijednost i tendira da bude striktno vezana uz nju. Ako crvena simbolizira ekonomsku borbu koju anarho-sindikat vodi dan za danom, crno simbolizira anarhističke principe i ciljeve koji hrane želju za borbom protiv autoritarijanizma i otpor suradnji i integraciji u sistem klasne potlačenosti. Smjer dijagonale, sa anarhističkom crnom koja se uzdiže do maksimuma u gornjem desnom kutu simbolizira rast revolucionarnog raspoloženja kao i pokreta kao cjeline – pad u aktivnosti baziranoj samo na animalističkom znanju nečijih vlastitih nužnosti i rast aktivnosti baziranoj na idealizmu, znanju i edukaciji, te želji za oslobođenjem od platnog ropstva. Smjer linije je izjava protiv reformizma i redukcije sindikata na instrument međuklasne suradnje i mehanizma koji kontrolira i pokorava radnike/ce umjesto da igra svoju ulogu osloboditelja.

Kao i anarhistička zastava, crno-crvena zastava anarhosindikalizma koristi se od strane aktivista/kinja liberterskog radničkog pokreta umjesto njihove nacionalne zastave. To je izjava protiv nacionalizma, laži koja porobljava i viktimizira većinu ljudi manjini eksploatatora i tlačitelja njihovog ranga, koja stvara patriote od onih koji su bez nasljeđa. Drugim riječima, korištenje crno-crvene zastave je izjava koja ide u prilog internacionalizmu i zajedništvu i solidarnosti, nerazdvojnosti cijelog čovječanstva bez obzira na izmišljene linije na kartama.

Hvala Jorge Garcia iz CNT-a Terrassa na ovoj informaciji.