III. ČLANSTVO

I. PRIDRUŽIVANJE

Članak 7.
(1) MASA je otvorena za sve pripadnike radničke klase, bili oni učenici, studenti, zaposleni, nezaposleni ili umirovljenici, koji se slažu s ciljevima, principima i odrednicama navedenima u Principima revolucionarnog sindikalizma te Statutu i Programskoj deklaraciji MASA-e.
(2) Učlaniti se ne mogu poslodavci i osobe koje su u poziciji otpuštati radnike, članovi političkih stranaka i zaposleni u represivnim državnim organima (policija, vojska, tajne službe...).
(3) Za sve nejasne situacije vezane uz 1. i 2. stavak članka 7., zadužena lokalna grupa na osnovi izvještaja svog introdukcijskog komiteta, predlaže člana i raspisuje se Referendum MASA-e o primanju istog.

II. ČLANSTVO

Članak 8.
(1) Član/članica MASA-e je svaka osoba koja prihvaća ciljeve, principe i odrednice navedene u Principima revolucionarnog sindikalizma, Programskoj deklaraciji i Statutu MASA-e i plaća mjesečnu članarinu.
(2) Članovi/članice MASA-e imaju pravo glasa unutar svoje lokalne grupe, na Referendumu MASA-e i kao delegati na Kongresu MASA-e.
(3) Zainteresirane učlanjuje geografski najbliža lokalna grupa, nakon izvještaja introdukcijskog komiteta.
(4) Svaki član MASA-e može biti član samo jedne lokalne grupe.

III. ISKLJUČIVANJE

Članak 9.
(1) Članstvo u MASA-i prestaje zbog:
- kršenja odredbi Statuta MASA-e;
- neslaganja s Programskom deklaracijom i Principima revolucionarnog sindikalizma;
- djelovanja u cilju sabotiranja rada MASA-e;
- neplaćanja članarine duže od 3 mjeseca, osim u izuzetnim slučajevima o kojima piše u članku 66., stavak 2;
- neodgovornog ispunjavanja preuzetih obaveza;
- neprisustvovanja sastanku i neodržavanja kontakta s lokalnom grupom duže od dva mjeseca;
- istupanja;
(2) Osoba isključena iz bilo kojeg od ovih razloga može ponovo aplicirati za članstvo o čemu odlučuje Lokalna grupa MASA-e, ili u slučaju Izoliranih članova Kongres MASA-e ili članovi MASA-e na Referendumu.
(3) Osobe koje su dva puta nesvojevoljno isključene iz organizacije trajno gube mogućnost punopravnog članstva.

Članak 10.
(1) MASA nije obavezna isključenim osobama vratiti uplaćene članarine.
(2) Isključena osoba je dužna vratiti svu MASA-inu imovinu koja se u trenutku isključivanja nalazi kod nje.