I. OPĆE ODREDNICE

Članak 1.
Mreža anarhosindikalista je anarhosindikalistička organizacija.

Članak 2.
(1) Puno ime organizacije je: Mreža anarhosindikalista (u daljnjem tekstu: MASA)
(2) Skraćeno ime je: MASA
(3) U međunarodnoj komunikaciji MASA rabi engleski naziv: “Network of Anarcho-Syndicalists” i španjolski naziv: “Red de anarcosindicalistas”.

Članak 3.
MASA djeluje na prostoru Republike Hrvatske.