Daniel Guerin: Pitanje naziva

Riječ anarhija stara je koliko i svijet. Potječe od dviju starogrčkih riječi: (an) i (arhê), a znači nešto kao nedostatak autoriteta ili vlasti. Ali budući da je tijekom tisućljeća vladala predrasuda, prema kojoj ljudi navodno ne mogu bez jednog ili drugoga, anarhija je shvaćana u pejorativnom smislu, tj. kao sinonim za nered, kaos, rasulo.
Pierre-Joseph Proudhon, veliki stvaralac doskočica (kao npr. «svojina je krađa»), usvojio je riječ anarhija. Kao da je želio maksimalno šokirati, još 1840. godine, zapodjeo je s filistincem ovaj provokantni dijalog:

- Vi ste republikanac.
- Republikanac, da; ali ta riječ ništa ne precizira. Res Publica je javna stvar... I kraljevi su republikanci.
- No dobro! Jeste li demokrat?
- Nisam.
- Ta niste valjda monarhist?
- Nisam.
- Konstitucionalist?
- Očuvaj me bože!
- Jeste li dakle aristokrat?
- Nipošto.
- Želite li mješovitu vladu?
- Ni najmanje.
- Pa što ste onda?
- Ja sam anarhist.

Pod francuskom riječi anarchie (anarhija), koju je ortografskim ustupkom bilježio an-archie kako bi se što manje izlagao hajci protivnika, Proudhon – koji je, unatoč svemu, ipak bio više konstruktivan nego destruktivan – podrazumijevao je, kao što će se vidjeti, sve samo ne nered. U njegovim očima, upravo je vlada bila krivac nereda. Samo bi jedno društvo bez vlade moglo ponovo uspostaviti prirodni red, obnoviti društveni sklad. Kako bi nekako imenovao taj univerzalni melem, navodeći da mu jezik ne pruža neku drugu riječ, odlučio se da starijoj riječi anarhija vrati njeno usko etimološko značenje.

Ali, što je paradoksalno, on je u žaru svojih polemika – riječ anarhija uporno upotrebljavao i u pejorativnom/pogrdnom značenju za nered, kao da to već samo po sebi nije dovoljno smušeno.

Štoviše, Proudhon i Bakunjin su zlobno uživali u poigravanju tom zbrkom što su je izazvala oba suprotna značenja te riječi. Anarhija je za njih bila u isti mah najkolosalniji nered, najpotpunija dezorganiziranost društva, i nakon te gigantske revolucionarne promjene, izgradnja novog pokreta, stabilnog i racionalnog, zasnovanog na slobodi i solidarnosti.

Međutim, neposredni učenici te dvojice otaca anarhizma skanjivali su se upotrebljavati takav naziv koji je, na žalost, bio odveć elastičan, koji je neupućenima izražavao samo negativan pojam te je, u najmanju ruku, dovodio do nezgodnih zabuna. I sam Proudhon, koji se urazumio, potkraj svoje kratke karijere rado se nazivao federalistom (federaliste). Njegovo malograđansko potomstvo umjesto riječi anarhizam više je voljela izraz uzajamništvo (mutuellisme), a njegova socijalistička loza, riječ kolektivizam (collectivisme), koju je ubrzo zamijenio izraz komunizam (communisme). U Francuskoj je kasnije, pred konac stoljeća, Sebastien Faure preuzeo jednu kovanicu, koju je još 1858. godine stvorio neki Joseph Dejacque, te je tako nazvao jedne novine: «Le Libertaire» (Slobodar). Danas su oba izraza, tj. anarhist i slobodar, postali sinonimi.

No većina ovih izraza predstavlja ozbiljnu poteškoću; oni naime nikako ne izražavaju osnovni vid doktrina koje žele kvalificirati. Anarhija je, prije svega, sinonim socijalizma. Anarhist je, prvenstveno, socijalist koji namjerava dokinuti izrabljivanje čovjeka po čovjeku. Anarhizam nije drugo do jedna od grana socijalističke misli, i to grana gdje prevladavaju težnja za slobodom, hitnja da se ukine Država. Za Adolpha Fischera, jednoga od čikaških mučenika, «svaki anarhist je socijalist, ali svaki socijalist ne mora bit anarhist».

Neki anarhisti smatraju da su upravo oni najautentičniji i najkonzekventniji socijalisti. Ali ta etiketa koju su sami sebi dali, ili su dopustili da im je nalijepe – a koju osim toga dijele s teroristima – često ih je obilježavala, i to nepravom, kao neku vrst «stranog tijela» u socijalističkoj obitelji. Otuda i čitav niz nesporazuma i verbalnih prepirki, koje su većinom bespredmetne. Poneki suvremeni anarhisti doprinijeli su tome da se ukloni zabuna, i to na taj način što su prihvatili eksplicitnu terminologiju. Smatraju se pobornicima socijalizma ili slobodarskog komunizma.

Izvor: www.geocities.com/aktivizam
(Sabotaža Pokvarenog Sistema)