anarhisti

Terorizam znači upotrebu nasilja s ciljem usađivanja straha među mase, kako bi se postigli određeni politički ili ekonomski ciljevi. Anarhisti, s druge strane, pokušavaju među masama potaknuti kulturu otpora i solidarnosti kao preduvjet pravednog i ravnopravnog društva sutrašnjice. Usađivanje straha među mase jednostavno nije u skladu s anarhističkim razmišljanjem, jer u najširim društvenim slojevima anarhisti vide suradnike u ostvarenju pravednog i ravnopravnog društva, a ne mete kojima žele usaditi strah ili ih „dignuti u zrak“.

Mediji često izvještavaju o aktivnostima anarhističkog pokreta u Grčkoj, no njegova historija na tom dijelu Balkanskog poluotoka većini je potpuna nepoznanica. Ne bi trebalo da bude tako, jer nije u pitanju povijest marginalne grupe ljudi, već mas¬ovnog pokreta koji je imao velikog utjecaja na dešavanja u modernoj Grčkoj.

Syndicate content