Paul Jay

Intervju s egipatskim studentom i aktivistom na The Real News Networku u kojem objašnjava štrajkove i socijalne pokrete koji su prethodili sadašnjem ustanku.

Syndicate content