Mate Ćosić

Prenosimo vam članak Mate Ćosića, Direktna demokracija - suupravljanje ili samoupravljanje?, objavljen u Zarezu.

Syndicate content