KRAS

Predstavljamo vam analizu nedavnih događaja u Egiptu i Tunisu. Analizu je napravila Konfederacija revolucionarnih anarhosindikalista - KRAS, anarhosindikalistička organizacija iz Rusije.

Syndicate content