CNT

Donosimo prijevod članka iz glasila Nacionalne konfederacije rada (Confederación Nacional del Trabajo – CNT, španjolska anarhosindikalistička konfederacija) kojim je proslavljeno 80 godina neovisnog izlaženja. Glasilo se danas objavljuje pod Creative Commons licencom u paprinatom i online izdanju (http://www.cnt.es/en/periodico)

 

Povodom Dana žena, Anarhosindikalistička inicijativa iz Srbije donosi prijevod teksta Nacionalne konfederacije rada (CNT), španjolske sekcije Međunarodnog udruženja radnika i radnica. "Iako fokusiran na situaciju u Španiji, smatramo da proglas pruža zanimljive informacije i postavlja borbu za ženska prava u revolucionarni kontekst."

Tijekom ljeta nekoliko je španjolskih sindikalnih konfederacija (CNT (Nacionalna konfederacija rada), CGT (Generalna konfederacija rada), CO.BAS (Komisije baze), Solidaridad Obrera (Radnička solidarnost) i CSC (Koordinacija klasnog sindikalizma)) održalo niz zajedničkih sastanaka kako bi pokrenuli mobilizaciju jedinstvene klasne akcije u smjeru generalnog štrajka, kao odgovor na  politiku rezova i uskraćivanja prava koju provode vlade i europske institucije povinujući se poslodavcima i tržištu. Prenosimo od CNT-a:

Izjava CNT-a, naše španjolske sestrinske organizacije, o prosvjedima u svibnju.

1. studenog 1910. godine, u prostorima Škole lijepih umjetnosti, osnovan je CNT (Confederación Nacional del Trabajo, Nacionalna konfederacija rada). Ova organizacija, nasljednica Prve internacionale na području Španjolske (1870.), stvorena je u samome radničkom pokretu kao prva neovisna sindikalna organizacija u zemlji.
Preuzevši internacionalističko geslo koje kaže da će “emancipacija radnika biti djelo radnika samih ili se neće uopće dogoditi”, CNT je postao nosilac narodnog otpora koji je – poput rijeke ponornice koja se kroz cijelu povijest suprotstavlja moći i koja u određenim trenucima uspjeva pobjedonosno izbiti na površinu – bio ishodište jedinstvenih povijesnih procesa koji su čovječanstvo vodili putem slobode, pravde, jednakosti, dostojanstva i napretka.

Syndicate content