Bar-Yuchnei

Na koji bismo način trebali protumačiti novu rundu mjera štednje? Trebamo li vjerovati kejnzijancima poput Paula Krugmana kada tvrde da kapitalisti zazivanjem rezova rade protiv svojih vlastitih interesa? Jesu li financije vlada zaista prenapregnute, ili je sve to samo pokušaj potkopavanja posljednjih preostalih postignuća radničke borbe? Neki članovi skupine Endnotes iznose svoju procjenu.

Syndicate content